Keresés

Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 1. Érvényesség

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) érvényesek a VADKO-2009 Kft Kft. (továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett www.asztalosfabrik.hu honlapon elérhető és megvásárolható valamennyi Termékre.

Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely a Szolgáltató és a Vásárló (a továbbiakban: „Vásárló”) között elektronikusan jön létre. A webáruházat csak az ÁSZF feltételeit és az Adatvédelmi Szabályzatot elfogadó személy használhatja. Azaz a webáruház használata során a Vásárlónak el kell fogadnia az ÁSZF feltételeit, valamint az Adatvédelmi Szabályzatban szereplő adatkezelést. Ennek hiányában a Vásárló köteles haladéktalanul megszakítani a webáruház megtekintését, abban vásárlást nem eszközölhet.

 

Vásárló alatt értjük valamennyi természetes és jogi személyt, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező jogalanyokat.

 

A Vásárló fogalma magában foglalja a fogyasztó fogalmát. A Ptk. 8:1.§ 3. pontja értelmében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.


A webáruház használatával, illetve a regisztrációval a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket.2. Szerződéses partner adatai

A Vásárló szerződéses partnere:

 

Cégadatok:

 

A szolgáltató neve: VADKO-2009. Kft.

A szolgáltató székhelye: 8356 Kisgörbő, Arany János u. 10.

Üzlethelyiség címe: 8356 Kisgörbő, Arany János u. 19.Üzlethelyiség nyitvatartási ideje:

 • Hétfő: 10:00-16:00
 • Kedd: 10:00-16:00
 • Szerda: 10:00-16:00
 • Csütörtök: 10:00-16:00
 • Péntek: 10:00-16:00
 • Szombat: előre egyeztetett időpontban 30/418-3002 vagy 30/217-9767
 • Vasárnap, munkaszüneti nap: szünnapA Szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: vadkokft@gmail.com

Telefonszáma:

+36 30 217-9767

+36 30 418-3002

Cégjegyzékszáma: 20-09-072848

Adószáma: 14986633-2-20

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Zala Megyei Törvényszék Cégbírósága 

A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: Mediadyn Kft. 9700 Szombathely, Váci Mihály u. 65. IV./19 office@mediadyn.huKereskedelmi tevékenységre vonatkozó nyilvántartást vezető hatóság:

Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztály
Kereskedelmi nyilvántartási szám: 3/2023


3.Az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályok, előzetes tájékoztatás

3.1. A szerződés elektronikus úton való megkötéséhez szükséges technikai lépések leírása:

A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és feltételeiről a Vásárló a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A Vásárló a „Kosárba teszem!” feliratú gombra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, ami tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarába. Szolgáltató nyomatékosan felhívja a Vásárló figyelmét, hogy a termék(ek) kosárba helyezése nem eredményezi a termék „lefoglalását”, illetőleg nem jelenti a Vásárló részéről sem a vételi szándék kinyilvánítását, sem a megrendelés véglegesítését. Ebből következően előfordulhat, hogy a kosárba helyezett termék bizonyos idő elteltével kikerül a Vásárló kosarából mivel azt egy másik Vásárló megvásárolta.

 

A „Kosár” gombra kattintva megtekintheti a kosara tartalmát. A kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból. Ezen a felületen választhatja ki a kívánt szállítási módot. Amennyiben tovább nézelődik a webáruházban, úgy ezt a „Vissza a termékekhez” gombbal teheti, vagy befejezheti a nézelődést és elkezdheti a megrendelés folyamatát a „Tovább a pénztárhoz” feliratú gombra kattintva. 

A következő oldalon bejelentkezhet fiókjába, illetve regisztráció nélkül is folytathatja a vásárlást a kért adatok megadásával.

 

A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden szükséges személyes adatot, a következő oldalon választhat, illetve módosíthatja a számlázási adatokat és választhat az átvételi lehetőségek közül (kiszállítás vagy személyes átvétel). Kiszállítás esetén a szállítási adatokat kell megadnia, amennyiben bejelölte, hogy a számlázási címtől eltérő címre kéri a kiszállítást.

Szintén ezen az oldalon kell kiválasztania a rendelkezésre álló lehetőségek közül a kívánt fizetési módot. Ezen oldalon megjelenik a vásárlási adatok összegzése, ahol a megrendelésének adatait a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti. 

A szállítási és fizetési adatok megadását követően a Vásárló egy jelölőnégyzetbe helyezett pipával igazolhatja, hogy elolvasta, megértette és elfogadta az általános szerződés feltételeket és az adatvédelmi nyilatkozatunkat, és tudomásul veszi, hogy a megrendelés fizetési kötelezettséget keletkeztet. 

A „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti megrendelését és küldheti el a Szolgáltató részére.

A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja: a „Kosár” oldalra történő visszalépéssel a jobb felső sarokban látható kosár ikonra, vagy a böngészőben a visszalépést mutató nyílra kattintással visszatérhet a kosarához, és terméket törölhet a kosárból a kuka ikonra kattintva vagy módosíthatja a rendelni kívánt termék(ek) mennyiségét a „Mennyiség” oszlopban. A „Tovább a pénztárhoz” gomb ismételt választásával a megadott személyes adatokat, szállítási és fizetési információkat módosíthatja. 

Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a “Megrendelés elküldése” gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről kötelező érvényű ajánlatnak minősül.

 

Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a Szolgáltató a Vásárló ajánlatát elfogadta.

 

A Vásárló megrendelése véglegesítésével egy záró felületre érkezik, ahol tájékoztatjuk a rendelésszámról, a rendelés összértékéről, az egyes termékek várható szállítási idejéről és arról, hogy megrendelésének visszaigazolását e-mailben küldjük el számára. 

3.2 A szerződés írásbelisége, iktatása

A webáruház használatával kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Az Szolgáltató azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból a webáruházban leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.

3.3 Az ügyintézés, szerződés nyelve

Bárminemű tájékoztatás, ügyintézés és szerződéskötés, valamint a szavatossági/jótállási eljárás nyelve a magyar. A szerződés megkötése is kizárólag magyar nyelven történik, arra Magyarország joga az irányadó.

3.4 Magatartási kódexre vonatkozó előzetes tájékoztatás

A Szolgáltató nem vetette alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

3.5 Termékinformációk

A termékkel/szolgáltatással kapcsolatos fontos tudnivalókat (így különösen azok lényeges tulajdonságai, jellemzői; műszaki / technikai paraméterek stb.), valamint az eladási árakat a Vásárló a termék információs oldalán ismerheti meg még a megrendelése leadása előtt. A termékek biztonsági adatlapja itt érhető el.

3.6 Adatbeviteli hibák

A Szolgáltató az adatbeviteli hibáknak („félrekattintások”) a szerződéses nyilatkozat (ami vételár fizetésével járó, kötelező erejű vételi ajánlat) elküldését megelőző azonosítását és kijavítását az alábbiak szerint biztosítja.

 

A Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen. A részletes leírást az ÁSZF 3.1. pontja tartalmazza.

3.7 Árak feltüntetése

A Szolgáltató által megvételre kínált termékek, szolgáltatások termékoldalon feltüntetett, magyar forintban megadott eladásai árai az általános forgalmi adót már tartalmazzák (bruttó árak).

 

A Szolgáltató az vételárat érintően az alábbi definíciókat alkalmazza:


Eladási ár: a webáruházban eladásra kínált Termék tényleges eladási ára (vételár), amely tartalmazza az általános forgalmi adót (ÁFA) és további kötelező terheket. A Szolgáltató szabadon és függetlenül határozza meg eladási árait. Az eladási ár az adott termék termékoldalán kerül feltüntetésre.

Egységár: a Termék fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott mértékegységére vonatkozó ár (jellemzően Ft/db, Ft/kg, Ft/l), amely az adott termék termékoldalán kerül feltüntetésre.

 

A termék vételára nem tartalmazza az esetleges csomagküldés/kiszállítás költségeit. Ez utóbbiakról Szolgáltató külön tájékoztatja a Vásárlót a megrendelés folyamata során.

 

Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

 

 1. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a szerződés létrejötte

 

4.1. A Vásárló a “Megrendelés elküldése” gombra történő kattintással kötelező érvényű és fizetési kötelezettséggel járó ajánlatot tesz a kosárban található termék(ek) megvételére, az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ÁSZF-et és az Adatvédelmi Szabályzatot. A Vásárló ajánlatának, megrendelésének Szolgáltatóhoz való megérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.


4.2. A Vásárló részéről a megrendelés leadása nem eredményezi a Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés létrejöttét. A Vásárló által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését az Szolgáltató késedelem nélkül, automatikusan generált e-mail útján, legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Vásárló részére. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Szolgáltatóhoz a megrendelés megérkezett. Vásárló köteles a visszaigazoló e-mail tartalmát ellenőrizni, annak mellékletét ill. abban feltüntetett linkjeit részletesen áttekinteni, az általa megadott adatok, paraméterek helyességét leellenőrizni. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott adatok, információk okán felmerülő bárminemű probléma, szállítási vagy egyéb többletköltség vagy ellehetetlenülés, késedelem Vásárlót terheli, az a Vásárló kizárólagos felelőssége.


A vásárlói megrendelés megérkezésének jelen pontban részletezett visszaigazolása nem jelenti a Vásárló ajánlatának elfogadását.

 

4.3. A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Szolgáltató kinyilvánítja a rendelés elfogadását, amelyet egy külön, Vásárlónak küldött e-mailben igazol vissza a rendelés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül.

Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírásoknak a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések termékhiány, vagy a Szolgáltatónak fel nem egyéb róható okból történő visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

 

4.4. A webáruházban vásárolt termékek kereskedelmi továbbértékesítése nem megengedett.

 1. Termék átvétele és szállítása

 

5.1. Amennyiben a Vásárló a megrendelés során a szállítási módok közül a termék helyszíni átvételét választotta, a Vásárló értesítést kap arról, mikor tudja a helyszínen átvenni a rendelését. A Vásárló köteles a rendelést az értesítés kézhezvételétől számított 7 napon belül átvenni. A rendelés átvételéhez a Vásárlónak be kell mutatnia a rendelés visszaigazolását vagy az átvételi értesítést, valamint valamilyen, közigazgatási hatóság által kiadott, érvényes fényképes azonosító okmányt (pl. útlevél, személyi igazolvány, vagy jogosítvány). Amennyiben a Vásárló nem veszi át rendelését az átvételi értesítő kézhezvételétől számított 7 napon belül, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szerződéstől elálljon. Ebben az esetben a Vásárló az esetlegesen kifizetett vételárról megfelelő összegű jóváírást kap – eltérő megállapodás hiányában – az eredeti fizetés formájában.

 

5.2. Házhoz szállítás kizárólag Magyarország területére történő kiszállítás esetén vehető igénybe, a házhozszállítás futárszolgálattal történik. A házhosszállítás költségeit a Vásárló a Megrendelés elküldése előtt a „Megrendelésed” cím alatt ellenőrizheti.

 

A csomag sérülése esetén Vásárló jogosult vagy az átvételt megtagadni, vagy a futár jelenlétében kibontani a csomagot és meggyőződni annak hiánytalan tartalmáról, valamint kérni jegyzőkönyv felvételét. Javasoljuk, hogy a Vásárló mindig éljen a jegyzőkönyv felvételéhez való jogával, mivel ez megkönnyíti a hibás teljesítésből eredő igények érvényesítését.

 

 1. Fizetés, számlakiállítás

 

A rendelési folyamat befejezése után a Vásárló választhat a megjelenő fizetési módok közül.

Vásárló az alábbi fizetési módok közül választhat: személyes az üzletben, utánvéttel a futárnál (a futárcég által meghatározott díj ellenében, előre utalással, Barion bankkártyás fizetéssel.)

Előreutalás esetén az alábbi bankszámlára teljesíti a Vásárló a fizetést:

Kedvezményezett: VADKO-2009. kft 

számlavezető bank: OTP bank

számlaszám: 11740047-20134464 

a közleményben kérjük a rendelési szám vagy a megrendelő nevének feltüntetését!

A termék kifizetésével kapcsolatban a Vásárló érdekkörében felmerülő összes költség – különösen, de nem kizárólag a tranzakciós illetéket, nem magyarországi banknál vezetett bankszámláról való utalás költsége vagy banki készpénzbefizetés költsége – minden esetben a Vásárlót terheli.

 

A Vásárló a megrendelés és az ÁSZF-ben leírtak elfogadásával kifejezetten és jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az ügylet vonatkozásában elektronikus számlát bocsát ki és kötelezettséget vállal a kiállított elektronikus számla befogadására. 

kiszállított termék a Szolgáltató tulajdonában marad mindaddig, amíg a vételár- fizetés teljes egészében meg nem történik.

 1. A Tulajdonjog fenntartása

A kiszállított termék a Szolgáltató tulajdonában marad mindaddig, amíg a vételár- fizetés teljes egészében meg nem történik

 

 1. Fogyasztónak minősülő Vásárló jogszabályon alapuló elállási joga

 

8.1. Ha a Vásárló fogyasztónak minősül, megilleti az elállás joga a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 20. §-a értelmében a webáruházban vásárolt termékek tekintetében.

 

A Ptk. 8:1.§ 3. pontja értelmében fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

 

8.2. A fogyasztónak minősülő Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 

 1. a terméknek,
 2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.8.3. A fogyasztónak minősülő Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

 

8.4. Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére az elállásra nyitva álló időszak alatt. Az elállási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat minta a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletében található.

 

8.5. A fogyasztónak minősülő Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az itt meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárló nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztónak minősülő Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát az elállási időszak alatt (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltató részére.

 

Postai úton történő közlés esetén a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő közlés esetén az e-mail megérkezésének időpontját veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A fogyasztónak minősülő Vásárlónak az elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként szükséges postára adnia annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

 

A fogyasztónak minősülő Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az elállási Időszak lejárta előtt (14, azaz tizennégy nap) elküldi elállási nyilatkozatát a fentebb írtak szerint a Szolgáltató részére.

 

8.6. A fogyasztónak minősülő Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni a Szolgáltató részére az alábbi címre visszaküldeni.


Visszaküldési postacím: 8356 Kisgörbő, Arany János u. 19.

 

8.7. A termék Szolgáltató részére történő visszaküldésének költsége a fogyasztónak minősülő Vásárlót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldési költségén kívül az elállás kapcsán a Vásárlót semmilyen más költség nem terheli.

 

8.8. Ha a fogyasztónak minősülő Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől (arról szóló értesüléstől) számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a fogyasztónak minősülő Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a termék Szolgáltató részére történő visszaküldéséért fizetett költséget, valamint azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárló a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Felhasználó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy bankkártyás, illetve előre utalásos fizetés esetén minden esetben a fizetéskor megadott bankszámlára utaljuk vissza a visszáru összeget. Készpénz visszafizetésére nincs lehetőség.

 

8.9. Amennyiben a Szolgáltató ezen tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget az elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Amennyiben a 14 napos határidő lejártát követő tizenkét hónapon belül a Szolgáltató megadja a fogyasztónak a meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le. Az elállás közlése vagy a kereskedelmi termék időbeni eljuttatása elegendő az elállási határidő betartásához.

 

8.10. Abban az esetben, ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a termék megvásárlására irányuló szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal eláll, azonban az elállással érintett terméket annak jellege, tulajdonságai, illetve működése megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használta, a termékben bekövetkező értékcsökkenésért felelősséggel tartozik. Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget a Szolgáltató az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során érvényesíti, azaz ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonja. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra.

 

8.11. Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot az alábbi esetekben:

 

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállásra nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; (A festékek ilyen árunak minősülnek, ezért azokat csak bontatlan csomagolásban tudjuk visszavenni.)
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a Szolgáltató által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 • nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 • fuvarozás vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.
 1. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

 

A kellékszavatosságról, termékszavatosságról és jótállásról szóló tájékoztatót ide kattintva ismerheti meg

 1. Eljárás hibás termék esetén, reklamáció

10.1. A hibás termék miatt az ezzel kapcsolatos igény nyitva álló időszakban akár a webáruházon keresztül, akár az üzletben (elérhetőséget ld ÁSZF 1. pont) személyesen érvényesíthető.

 

10.2. Ha a Vásárló nem minősül fogyasztónak, azaz a Vásárló a kereskedelmi vagy szakmai tevékenységének keretében adja le megrendelését, a hiba miatti követelés az áru átvételétől számított 1 éven belül elévül.

 

 1. Fogyasztói jog- és igényérvényesítés

11.1. Panasztétel a Szolgáltatónál:

Amennyiben a fogyasztónak minősülő Vásárló fogyasztói jogainak megsértését vagy ennek veszélyét észleli, illetve egyéb okból kifogásolja a Szolgáltató megrendeléssel, vásárlással, jótállási, kellékszavatossági vagy bármilyen egyéb igényével kapcsolatos eljárását, úgy panaszával a Szolgáltatóhoz fordulhat az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken.

 

Szolgáltató a bejelentett szóbeli panaszt haladéktalanul megvizsgálja, és – amennyiben lehetséges – intézkedik annak orvoslása érdekében; amennyiben a panasz azonnal nem intézhető el, vagy ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, úgy Szolgáltató a fogyasztói panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a fogyasztóvédelmi törvénynek megfelelően 3 évig őriz meg, és annak egy példányát a fogyasztónak átadja. Szolgáltató az írásbeli panaszt legkésőbb 30 napon belül írásban, érdemben megválaszolja, a panaszt elutasító döntését írásban indokolja.

 

11.2. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál:

Amennyiben a fogyasztónak minősülő Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalokhoz is fordulhatnak. A kormányhivatalok elérhetőségei megtalálhatók a https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek honlapon.

 

11.3. Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül:  

 

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztónak minősülő Vásárlók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken http://ec.europa.eu/odr keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

 

11.4. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:

Amennyiben Szolgáltató és a fogyasztónak minősülő Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.

 

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

A vállalkozást együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testület előtti eljárásban. Ez egyrészt a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettség, másrészt a Békéltető Testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki

 

Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület a Zala Vármegyei Békéltető Testület:

 

Elérhetőségei:​

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.

Telefon: +36 92 550 513

Fax: +36 92 550 525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

 

A Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

A Szolgáltatót a Békéltető Testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.11.5. Bírósági eljárás kezdeményezése

Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. rendelkezései szerint.16.§ Záró rendelkezések

 

16.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel

 

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
 • az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, itt érhető el 
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,, itt érhető el 
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseire.

 

Tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül irányadóak.

 

16.2. Az asztlosfabrik.hu honlapot a szerzői jog védi. A szerzői jogi jogosultja a Szolgáltató. A honlapon feltüntetett szolgáltatások, valamennyi megjelenített tartalom szellemi alkotásnak minősül, aminek bármilyen felhasználása, másolása, sokszorosítása a jogosult engedélye nélkül tilos. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Szolgáltató, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. 

 

16.3. ÁSZF egyoldalú módosítása

 

Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-t bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandóak. 

 

 1. számú melléklet: elállási nyilatkozat minta

 

ÁSZF 1. melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozat minta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett: VADKO-2009. Kft., 8356 Kisgörbő, Arany János u. 16., vadkokft@gmail.com

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: (Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése): ……………………………………………..

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………………A fogyasztó(k) neve: ……………………………….

A fogyasztó(k) címe: ………………………………….

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén): ………………………………

 

Kelt: ………………………………..